Ivana Brstilo

Naziv teme: Stranke ugovora o osiguranju života
Mentor: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
Termin obrane: 06.12.2019. 15:00
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor Završnog rada: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
  • Predsjednica Povjerenstva: Sanja Jurić, pred.
  • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij: