Ivan Turudić

Naziv teme: Vanjska trgovina Republike Hrvatske i svijeta
Mentor: Sanja Jurić, pred.
Termin obrane: 13.03.2020. 15:30
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor Završnog rada: Sanja Jurić, pred.
  • Predsjednik Stručnog povjerenstva: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
  • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij: