Ivan Merša

Naziv teme: Pravci razvoja alternativnih prodajnih kanala u hrvatskom osiguranju
Mentor: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
Termin obrane: 16.07.2019. 17:15
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor Završnog rada: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
  • Predsjednik Povjerenstva: Sanja Jurić, pred.
  • Član povjerenstva: Matea Nakić, pred.
Studij: