Dragan Vrhovac

Naziv teme: Utjecaj kulturnih čimbenika ponašanja potrošača na izbor turističkog odredišta
Mentor: Linda Martić – Kuran
Termin obrane: 17.02.2020. 14:00
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor: Linda Martić – Kuran
  • Predsjednik Povjerenstva: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
  • Član: Vedran Uroš, pred.
Studij: