Dora Odak

Naziv teme: Analiza odabranih parametara kakvoće vode rijeke Čikole
Mentor: dr. sc. Iva Ljubičič, v. pred.
Termin obrane: 04.10.2019. 10:30
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.       
  • Mentor: dr. sc. Iva Ljubičič, v. pred.
  • Član povjerenstva: dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred.
Studij: