Ante Svalina

Naziv teme: Kontrola i revizija u bankarskom poslovanju
Mentor: mr. sc. Ante Mrčela, v. pred.
Termin obrane: 04.02.2019. 12:00
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Predsjednik povjerenstva:  dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
  • Mentor: mr. sc. Ante Mrčela, v. pred.
  • Član: Vedran Uroš, pred
Studij: