Anica Dujić

Naziv teme: Mogućnosti razvoja selektivnih oblika turizma – područje Šibensko – kninske županije
Mentor: Linda Martić – Kuran, v. pred.
Termin obrane: 25.09.2019. 12:00
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor: Linda Martić – Kuran, v. pred.
  • Predsjednica Povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
  • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij: