Anamarija Knežević

Naziv teme: Obrada industrijskih otpadnih voda
Mentor: dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred.
Termin obrane: 28.10.2019. 11:30
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor: dr. sc. Iva Ljubičić,  v. pred.
  • Predsjednik povjerenstva: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.
  • Član povjerenstva: dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred.
Studij: