Ana Antić

Naziv teme: Carina i carinski sustav Republike Hrvatske
Mentor: Sanja Jurić, pred.
Termin obrane: 19.09.2019. 18:45
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Predsjednik povjerenstva: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
  • Mentor: Sanja Jurić, pred.
  • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij: