Pristup pretincu elektroničke pošte

Uz AAI@EduHr korisnički račun, dodjeljena Vam je službena e-mail adresa.
Pristup pretincu elektroničke pošte možete ostvariti korištenjem webmail sučelja ili korištenjem e-mail klijenta kao što je primjerice Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Apple Mail i slično.

Pristup korištenjem webmail sučelja
Webmail sučelju možete pristupiti korištenjem internet preglednika kao što su Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, neovisno o platformi i operativnom sustavu.
Webmail sučelje je dostupno na adresi (na izbor imate dvije mogućnosti):
SquirrelMail - https://www.veleknin.hr/webmail/
Roundcube - https://www.veleknin.hr/roundcube

 

Pristup korištenjem e-mail klijenta

Prilikom konfiguracije e-mail klijenta, nužno je upisati slijedeće podatke:

  • korisničko ime (bez sufiksa "@veleknin.hr")
  • lozinka
  • vrsta pristupa (POP3 ili IMAP)
  • POP3 server: mail.veleknin.hr
  • IMAP server: mail.veleknin.hr
  • SMTP server: mail.veleknin.hr
  • POP3 port: 110 ili 995 (SSL/TLS)
  • IMAP port: 143 ili 993 (SSL/TLS)
  • SMTP port: 25 ili 465 (SSL/TLS)

Prilikom konfiguracije, veoma preporučljivo je konfigurirati e-mail klijent na način da koristi SSL/TLS mehanizam enkripcije, kako bi Vaša komunikacija bila zaštićena.