E-mail

Svi studenti prilikom upisa dobivaju osobni pretinac elektronske pošte u obliku ime.prezime@veleknin.hr

Pristup pretincu moguće je izvršiti korištenjem webmail sučelja ili POP3/IMAP kompatibilnog klijenta instaliranog na računalu ili mobilnom telefonu, tabletu, itd.

Prilikom prijave, potrebno je upisati dodjeljeno korisničko ime (bez "@veleknin.hr" nastavka), te odgovarajuću lozinku.

Squirrelmail webmail: https://www.veleknin.hr/webmail
RoundCube webmail: https://www.veleknin.hr/roundcube

 

Podaci za konfiguraciju POP3/IMAP klijenta:

Incoming mail server: mail.veleknin.hr
Outgoing mail server: mail.veleknin.hr
POP3 port: 110 ili 995/TLS
IMAP port: 143 ili 993/TLS
SMTP port: 25 ili 465/TLS

Prilikom konfiguracije, preporučamo korištenje TLS (Transport Layer Security) protokola zbog zaštite povjerljivosti i integriteta komunikacije.