AAI@EduHR korisnički računi

Svim studentima prilikom upisa na Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu dodjeljuje se na korištenje jedinstveni AAI@EduHr elektronički identitet koji im tijekom studiranja služi za pristup računalnim resursima akademske mreže.
AAI@EduHr elektronički identitet korisnicima omogućuje autorizirani pristup računalnim resursima unutar akademske mreže u Republici Hrvatskoj, te pristup Eduroam infrastrukturi u zemljama članicama.

Svojim AAI@EduHr korisničkim identitetom u mogućnosti ste koristiti cijeli niz usluga koje Vam se nude u akademskoj mreži Republike Hrvatske:

  • Dobivate vlastitu adresu elektroničke pošte u obliku: ime.prezime@veleknin.hr
  • Omogućen pristup Internetu putem CARNet Internetskih usluga [ više informacija ]
  • Omogućen pristup Internetu putem bežične Eduroam infrastrukture [ više informacija ]
  • Dodjeljuje Vam se 500 MB osobnog web i mail prostora na poslužitelju Veleučilišta
  • Mogućnost autorizacije prilikom prijave na računala u informatičkom kabinetu i javne terminale
  • Mogućnost autorizacije prilikom pristupa na zaštićene dijelove weba Veleučilišta (download nastavnih materijala i slično)
  • Mogućnost autorizacije prilikom prijave na e-learning i slične sadržaje
  • Mogućnost autorizacije prilikom prijave na ostale usluge u akademskoj zajednici (više na www.edu.hr)

AAI@EduHr elektronički identitet važi od dana otvaranja do datuma 31. listopada upisane akademske godine, te se nakon upisa u slijedeću akademsku godinu produžuje, ili se u protivnom briše.
Svi studenti prilikom preuzimanja AAI@EduHr elektroničkog identiteta dužni su predočiti indeks, sa valjanim upisom u tekuću akademsku godinu.

Preuzimanjem AAI@EduHr identiteta, studenti potvrđuju da su upoznati sa pravilima korištenja, koja možete pronaći ovdje.

Svaka zlouporaba ili povreda pravilnika će se sankcionirati.
Podatke o korisničkom računu studenti mogu predignuti isključivo osobno u studentskoj službi.
U slučaju tehničkih problema obratite se administratoru LDAP imenika u sobi 220.