Upisi putem prijava na SPU

Upisi putem prijava na SPU

Pravo  na studij bez plaćanja participacije u školarini pripada svakom redovitom studentu  koji se prvi put upisuje redovito na javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj na istoj razini studiranja,  te ako je udovoljio uvjetima za upis u prvu godinu stručnih studija na Veleučilištu ''Marko Marulić'' u Kninu.

Provedba upisa na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu vršiti će se:

 • od 16. do 18. srpnja 2019. godine (ljetni upisni rok) - u vremenu od 09:00 sati do 14:00 sati
 • 20. rujna 2019. godine (jesenski upisni rok) - u vremenu od 09:00 sati do 14:00 sati

 Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • Domovnica (preslik)
 • Rodni list
 • Preslik osobne iskaznice
 • Završna svjedodžba iz srednje škole ili potvrda o položenim ispitima državne mature (u slučaju da pristupnici nisu dobili  Potvrdu o položenim ispitima državne mature od SPU-a mogu je naknadno donijeti)
 • Potvrda o uplati upisnine - UPLATNICA UPISNINA
 • Potvrda o uplati školarine (studenti koji plaćaju studij) - UPLATNICA ŠKOLARINA
 • Jedna osobna fotografija u boji (dimenzije 4x6 cm)

Upisnina iznosi 300,00 kn, te se uplaćuje na račun Veleučilišta (IBAN: HR7424070001100148180)

Školarina za redovite studente uz plaćanje i izvanredne studente na stručnom studiju Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom iznosi 5.500,00 kn.

Školarina za redovite studente uz plaćanje na preddiplomskim stručnim studijima Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša, Poljoprivreda krša - Biljna proizvodnja i Prehrambena tehnologija iznosi 7.370,00 kn.

Studenti školarinu mogu plaćati jednokratno putem opće uplatnice ili obročno karticom najviše do šest (6) rata, na način da najmanji mjesečni iznos rate ne smije biti manji od 1.000,00 kuna (slovima: tisuću kuna).
Plaćanje je moguće izvršiti slijedećim karticama:

 • PBZ: American Express, MasterCard, Maestro i Visa
 • Erste Card Club: MasterCard, Maestro, Visa, Vpay, Diners Club International)
 • Diners Club INTERNATIONAL i DISCOVER

Uvjete i način plaćanja ugovorit će dekan Veleučilišta sa svakim studentom zasebnim ugovorom o studiranju.

Posebna napomena:

 • Pristupnik koji je prethodno studirao u statusu redovitog studenta na bilo kojem javnom visokom učilištu, morat će plaćati punu cijenu školarine.
 • Osobe koje su već završile redoviti studij uz subvenciju Ministarstva i one koje studiraju uz subvenciju Ministarstva ne mogu upisati redoviti studij.
 • Svi pristupnici koji se žele upisati dužni su doći osobno na dan upisa ili putem opunomoćenika koji će dostaviti potpisanu i ovjerenu punomoć kod javnog bilježnika.