Upisi

 Upisi u prvu godinu u akademskoj godini 2017./2018.

Upis kandidata koji su se prijavili putem državne mature u ljetnom upisnom roku vršiti će se:

  • 20. i 21. srpnja 2017. u vremenu od 09:00 - 14:00 sati

Upis kandidata koji su se prijavili putem državne mature u jesenskom upisnom roku vršiti će se:

  • 21. i 22. rujna 2017. u vremenu od 09:00 - 14:00 sati, za preddiplomske stručne studije
  • 2. listopada 2017. u vremenu od 09:00 – 14:00 sati, za specijalistički diplomski stručni studij

Napomena:

  • Svi kandidati koji imaju namjeru upisati se na Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu moraju pristupiti upisima osobno ili putem opunomoćenika koji je dužan priložiti punomoć o zastupanju, potpisanu i ovjerenu kod javnog bilježnika.

Treći upisni krug:

Treći upisni krug vršit će se nakon razredbenog postupka za sve zainteresirane sa završenom četverogodišnjom školom i položenom državnom maturom:

  • 28. i 29. rujna 2017. u vremenu od 09:00 – 14:00 sati

 

Pregled upisnih kvota za ak. god. 2017/2018.

Naziv studija Upisna mjesta
  Redoviti Izvanredni
Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom 40 40
Prehrambena tehnologija 60 0
Poljoprivreda krša – biljna proizvodnja 30 0
Poljoprivreda krša – stočarstvo krša 30 0
Ekonomski i normativni okvir poduzetništva 20 10