Ispitni rokovi

Prehrambena tehnologija - ljetni 2019
161,50 kB - 03.04.2019.
Prehrambena tehnologija - jesenski 2019
159,50 kB - 12.04.2019.
Prehrambena tehnologija - ljetni 2020
163,00 kB - 17.01.2020.
Prehrambena tehnologija - zimski 2020
161,50 kB - 04.02.2020.