Ekonomski i normativni okvir poduzetništva - jesenski 2019