Povjerenstvo za stručnu, znanstvenu i izdavačku djelatnost

ANITA JURICA
IVA LJUBIČIĆ
MIRO STIPIĆ
LJILJANA NANJARA
MARIJA VRDOLJAK
MARIJANA DRINOVAC TOPALOVIĆ
MARINA KRVAVICA