Prehrambena tehnologija

V.D. pročelnika odjela Prehrambena tehnologija

  • doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.

 

Ime i prezime djelatnika Stručni naziv Telefon E-mail
Emilija Friganović, v. pred. dipl. ing. preh. tehn. 022/668-128 emilija.friganovic@veleknin.hr
doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v. š. dipl. ing. polj. 022/664-458 marina.krvavica@veleknin.hr
doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred. dipl. ing. preh. tehn. 022/668-128 mladenka.sarolic@veleknin.hr
dr. sc. Marko Jelić, prof. v. š. dipl. ing. biol. 022/664-458 marko.jelic@veleknin.hr
dr. sc. Boris Dorbić, pred. dipl. ing. agr. 022/668-126 boris.dorbic@veleknin.hr
dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred. dipl. ing. agr. 022/668-123 marija.vrdoljak@veleknin.hr
dr. sc. Andrijana Kegalj. v. pred. dipl. ing. med. biokem. 022/668-123 andrijana.kegalj@veleknin.hr
Željko Zrno, v. pred. prof. mat. 022/668-127 zeljko.zrno@veleknin.hr
Slaven Dragaš, v. pred. prof. kinez. 022/668-125 slaven.dragas@veleknin.hr
dr. sc. Marijana Drinovac-Topalović, v. pred. prof. engl. jez i knjiž i pov. 022/668-127 marijana.drinovac-topalovic@veleknin.hr
Marko Šuste, pred. dipl. ing. agr. 022/668-128 marko.suste@veleknin.hr
Vedran Uroš, pred. mag. ing. comp. 022/668-451 vedran.uros@veleknin.hr
Žana Delić, pred. prof. biol i kem. 022/668-125 zana.delic@veleknin.hr
Marko Duvančić, pred. dipl. ing. agr. 022/668-132 marko.duvancic@veleknin.hr