Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2017. godinu_07.12.2017