Javna nabava

''Temeljem članka 5. c. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 110/07 i 125/08) Veleučilište ''Marko Marulić'' u Kninu objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima Veleučilište ne bi smjelo sklapati ugovore o javnoj nabavi odnosno da ne postoje zapreke opisane u navedenom članku koje bi priječile sklapanje ugovora o javnoj nabavi.