Javna nabava

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16., u daljnjem tekstu: ZJN) javni naručitelj – Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Krešimirova 30, 22300 Knin, OIB: 1366408430, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima Veleučilište ne bi smjelo sklapati ugovore o javnoj nabavi odnosno da ne postoje zapreke opisane u navedenom članku koje bi priječile sklapanje ugovora o javnoj nabavi.