Upute studentima koji su ostvarili pravo na smještaj u Studentski dom „fra Lujo Marun“ u ak. god. 2019./2020.

  • Srijeda, 25. rujan 2019.

Upute za useljenje u Studentski dom "fra Lujo Marun“  dostupne su u prilogu.