Udruga mladih „Mladi u EU“, održat će predavanje „Volontiraj i TI!“ u sklopu projekta: Volonterski centar „POZITIVA“.

  • Srijeda, 29. studeni 2017.

Predavanje će se održati u Kninu, 30.11.2017. s početkom u 14:30 sati u prostoru Veleučilišta "Marko Marulić".
Nositelj ovoga projekta je Udruga mladih „Mladi u EU“, partneri na projektu su Grad Šibenik, Grad Drniš, Grad Skradin i udruga Ardura, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku.
Predavanje će se održati sa ciljem promocije i promidžbe volonterstva i volonterskih aktivnosti.

Posebnu pažnju posvetit ćemo mogućnosti sudjelovanja mladih osoba na projektima Europske volonterske službe te svim ostalim oblicima mobilnosti koji im se nude.