Sudjelovanje na konferenciji "Languages and Cultures in Time and Space 9"

  • Srijeda, 20. studeni 2019.

Profesorica Veleučilišta 'Marko Marulić', dr.sc. Marijana Drinovac Topalović boravila je u Novom sadu od 15.-17. studenog 2019., gdje je na Filozofskom fakultetu, u sklopu konferencije 'Languages and Cultures in Time and Space 9' predstavila rad pod nazivom 'Face as a Manifestation of Personality in Croatian Political Discourse'."