Poziv na razgovor (testiranje za prijavljene na radno mjesto I vrste – rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi u Uredu za unapređivanje i osiguravanje kvalitete studiranja)

  • Srijeda, 01. kolovoz 2018.

Poštovani,

sukladno Vašoj prijavi na Natječaj objavljenog dana 18. srpnja 2018. u "Narodnim novinama" br. 64/18, pozivate se na pismeno i usmeno testiranje (testiranje za prijavljene na radno mjesto I vrste – rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi u Uredu za unapređivanje i osiguravanje kvalitete studiranja na Veleučilištu ''Marko Marulić'' u Kninu u punom radnom vremenu, na određeno do povratka zaposlenika Veleučilišta s obnašanja funkcije dužnosnika) sa Povjerenstvom za provedbu javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, datuma 30. 08. 2018. u 10:00 sati na adresi Krešimirova 30, Knin u TCR dvorani.

Pitanja na testiranju odnosit će se na Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, ESG smjernice, Statut Veleučilišta „ Marko Marulić“ u Kninu, Pravilnik o studiranju Veleučilišta „ Marko Marulić“ u Kninu, Pravilnik o sustavu za kvalitetu Veleučilišta „ Marko Marulić“ u Kninu.

U slučaju da ne pristupite testiranju, smatrat će se da ste odustali od svoje prijave na Natječaj.

Popis kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja:
1. Dražen Trogrlić
2. Sandra Ljubas
3. Ivan Sorić

 

Prilog: