Odluka o raspisivanju ponovljenih izbora za Studentski zbor Veleučilišta ''Marko Marulić'' u Kninu

  • Četvrtak, 28. ožujak 2019.

Odluka o raspisivanju ponovljenih  izbora za Studentski zbor Veleučilišta ''Marko Marulić'' u Kninu za razdoblje od 2019. do 2021. godine u izbornoj jedinici Prehrambena tehnologija 1. godina