Odluka o provođenju izbora za izbor predstavnika radnika u Stručno vijeće Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu za razdoblje od dana izbora do 2022.

  • Petak, 14. prosinac 2018.

Glasovanje za izbor predstavnika radnika u Upravnom vijeću Veleučilišta „ Marko Marulić“ u Kninu obavit će se  dana 19.12.2018. od 11:00 do 14:00 sati na Veleučilištu „ Marko Marulić“ u Kninu na adresi Krešimirova 30, Knin u TCR dvorani. Lista kandidata može se podnijeti u roku pet radnih dana od dana objave ove Odluke. Lista kandidata predaje se predsjedniku Izbornog odbora ili se upućuje poštom na adresu Veleučilište „ Marko Marulić“ u Kninu, n/r predsjedniku Izbornog odbora, Krešimirova 30, Knin.
Na listi kandidata mora biti predloženo onoliko radnika koliko se biraju za predstavnika radnika u Stručnom vijeću i isti broj njihovih zamjenika.
Uz listu kandidata obavezno se prilaže i potpisana izjava svih kandidata o pristanku na uvrštenje na listu.
Ako lista kandidata nije podnijeta u roku ili ako u roku od tri radna dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva predsjednika izbornog odbora neće biti uklonjeni svi nedostaci u odnosu na obveze iz propisa i iz ove Odluke, smatrat će se da lista kandidata nije podnijeta.
Podnositelj liste kandidata može u roku od pet radnih dana od dana objave ove Odluke odrediti po jednog člana i njegovog zamjenika u biračkom odboru. Ovi podaci dostavljaju se na isti način kao i lista kandidata.

 

PRILOG: