Objava termina testiranja kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

  • Nedjelja, 12. travanj 2015.
  • 1428799096

Testiranje kandidata koji su dostavili pravovremeno potpunu dokumentaciju za prijavu na Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu održat će se u zgradi Veleučilišta ''Marko Marulić'' u Kninu, Krešimirova 30, soba br. 8, dana 21. travnja 2015. godine prema rasporedu u Pozivu.

Poziv kandidatima
482,23 kB - 12.04.2015.