Obavijest o pokretanju postupka izbora člana Upravnog vijeća iz redova radnika

  • Nedjelja, 25. veljača 2018.

Sindikalni povjerenik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, podružnica Veleučilište „ Marko Marulić“ u Kninu Marko Pezer dostavio je Prijedlog za izbor člana Upravnog vijeća iz reda radnika i Odluku o raspisivanju izvanrednih izbor za člana Upravnog vijeće Veleučilišta iz redova radnika za razdoblje od dana izbora do 30. rujna 2019. godine.
Sukladno članku 164. Zakona o radu (Narodne novine 93/14, 127/17) u Upravnom vijeću Veleučilišta jedan član mora biti predstavnik radnika, kojeg imenuje radničko vijeće. S obzirom da na Veleučilištu nije utemeljeno radničko vijeće, sukladno članku 164. stavku 3. predstavnika radnika u Upravnom vijeću Veleučilišta izabiru svi radnici Veleučilišta na neposrednim i  slobodnim izborima u postupku propisanim Zakonom o radu i Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća.
Sukladno članku 2. stavku 3. Pravilnika o izboru radničkog vijeća (Narodne novine 3/2016, 52/17) dostavljeni Prijedlog i Odluka objavljuju se na Internet stranici i na Oglasnim pločama Veleučilišta.
Popis predlagatelja u svrhu zaštite osobnih podataka mogu se dobiti na uvid kod sindikalnog povjerenika Marka Pezera ili u Tajništvu Veleučilišta.

S poštovanjem,

Dekanica

Lovorka Blažević, v. pred.

Dopis dekanice zaposlenicima
61,95 kB - 25.02.2018.
Zapisnik sa skupa radnika
91,79 kB - 25.02.2018.
Odluke sindikalnog povjerenika
83,74 kB - 25.02.2018.