Obavijest o nastupnom predavanju - dr. sc. Jasna Rumora

  • Petak, 26. listopad 2018.

dr.sc. Jasna Rumora, pristupnica, na temelju Natječaja Narodne Novine broj 70/2018, pozitivnog mišljena Matičnog povjerenstva (Klasa:602-04/18-01/0271, Urbroj.355-06-05-18-0002) i Obavijesti Stručnog povjerenstva za izbor u nastavno zvanje predavač

održat će:

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 06. studenog 2018. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati u prostorijama Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu ( TCR ), na adresi Krešimirova 30, Knin kao pristupnica u postupku izbora u nastavno zvanje predavač u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija).

„RAST I RAZVOJ VOĆAKA “

II. Nastupno predavanje održat će se u prisutnosti nastavnika i  studenata Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu, te  Stručnog  povjerenstva u sastavu:

  1. Marko Šuste, pred.
  2. dr.sc.Boris Dorbić, v.pred.
  3. Doc.dr.sc. Frane Strikić,

III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.