Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom „fra Lujo Marun“ Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu u ak.god. 2018./2019.

  • Utorak, 03. srpanj 2018.

Od 3. srpnja 2018.godine do 2. kolovoza 2018. godine otvoren je Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom „fra Lujo Marun“  Veleučilišta „Marko Marulić u Kninu akademskoj godini 2017./2018.

Tekst natječaja i potrebni obrasci nalaze se u prilogu.

Pravilnik  o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_53_1206.html

Natječaj 2018
585,82 kB - 03.07.2018.
OBRAZAC A - 2018
30,30 kB - 03.07.2018.
OBRAZAC B1-2018
29,93 kB - 03.07.2018.
OBRAZAC B2-2018
33,03 kB - 03.07.2018.
OBRAZAC B3-2018
33,47 kB - 03.07.2018.
OBRAZAC B4-2018
34,01 kB - 03.07.2018.
OBRAZAC C-2018
28,85 kB - 03.07.2018.
PRIVOLA suglasnost 2018
72,45 kB - 03.07.2018.
Popis dokumentacije-2018
71,16 kB - 03.07.2018.

 

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se od  03. srpnja. 2018. godine isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:

VELEUČILIŠTE „MARKO MARULIĆ“ U KNINU

ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. br. 30, 22300 KNIN

s naznakom  „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA SUBVENCIONIRANJE SMJEŠTAJA“

Prijave na Natječaj podnose se  zaključno do 02. kolovoza 2018. godine.

Dokumentacija preuzeta preko sustava e-Građani se prihvaća.

Sva pitanja ili nejasnoće vezane za Natječaj mogu se uputiti na mail adresu:

studentskidom@veleknin.hr