Konačna rang lista studenata za smještaj u Studentskom domu "fra Lujo Marun" u ak.god. 2019./2020.

  • Petak, 13. rujan 2019.

Po isteku roka za dostavu prigovora na privremenu rang listu natječaja za smještaj studenta u Studentski dom „fra Lujo Marun“  u akademskoj godini 2019./2020., Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje Konačnu rang listu studenta koji su ostvarili pravo na smještaj.
Upute studentima koji su ostvarili pravo na smještaj u Studentski dom „fra Lujo Marun“  bit će objavljene najkasnije do 20. rujna 2019. na našoj web stranici.

Konačna rang lista 2019-2020
457,07 kB - 13.09.2019.