Konačna rang lista studenata za smještaj u Studentskom domu "fra Lujo Marun" u ak.god. 2018./2019.

  • Utorak, 11. rujan 2018.

Po isteku roka za dostavu prigovora na privremenu rang listu natječaja za smještaj studenta u Studentski dom „fra Lujo Marun“  u akademskoj godini 2018./2019., Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje Konačnu rang listu studenta koji su ostvarili pravo na smještaj.
Upute studentima koji su ostvarili pravo na smještaj u Studentski dom „fra Lujo Marun“  bit će objavljene najkasnije do 17. rujna 2018. na našoj web stranici.

PRILOG:

Konacna rang lista 2018-2019
465,21 kB - 11.09.2018.