Kandidatura za člana Upravnog vijeća iz redova zaposlenika

  • Petak, 03. listopad 2014.

Poštovani djelatnici Veleučilišta, u prilogu se dostavlja Odluka dekana izv. prof. dr. sc. Mirka Gugića o raspisivanju izbora za člana  Upravnog vijeća Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu iz redova zaposlenika. Prijaviti se mogu svi zaposlenici Veleučilišta prijavom na kojoj će istaknuti da se kandidiraju za izbor člana Upravnog vijeća iz redova zaposlenika.

 

Prilozi:

Raspisivanje izbora za člana UV-a
395,71 kB - 02.11.2014.
Ispravak odluke za izbor člana UV
239,10 kB - 04.10.2014.