Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  • Petak, 27. ožujak 2015.

Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu raspisuje javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom na slijedeća radna mjesta:

  1. viši upravni referent za rad u Odjeljku općih pravnih i kadrovskih poslova (1 polaznik),
  2. viši stručni referent za rad u Studentskom odjeljku (1 polaznik),
  3. viši stručni referent za rad u Veleučilišnom centru za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete studiranja (2 polaznika),
  4. viši laborant za rad u Laboratoriju (3 polaznika).

Rok za prijavu je 8 dana od objave javnog poziva.

Javni poziv - stručno osposobljavanje
960,05 kB - 27.03.2015.