Izborna lista kandidata za izbor predstavnika radnika u Upravno vijeće Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu

  • Petak, 04. listopad 2019.

Izborna lista kandidata za izbor predstavnika radnika u Upravno vijeće Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu dostavlja se u prilogu.

izborna lista kandidata
34,91 kB - 04.10.2019.