Izborna lista kandidata za izbor predstavnika radnika u Upravno vijeće Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu

  • Petak, 23. ožujak 2018.

Izborna lista kandidata za izbor predstavnika radnika u Upravno vijeće Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu dostavlja se u prilogu.

Izborna lista kandidata
204,88 kB - 23.03.2018.