9. Sajam agroturizma Šibensko – kninske županije, Skradin, 30.04. – 01.05. 2017.

  • Subota, 13. svibanj 2017.

U organizaciji Šibensko – kninske županije i Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko – kninske županije uz suorganizatore Obrtničku komoru Šibensko – kninske županije, HGK Županijsku komoru Šibenik, Grad Skradin i Turističku zajednicu Šibensko – kninske županije održan je 9. Sajam agroturizma Šibensko – kninske županije u Skradinu.
Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu predstavilo se i ove godine na 9. Sajmu agroturizma Šibensko – kninske županije u Skradinu.