Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni o Odluke o raspisivanju izbora za Studentski zbor Veleučilišta Marko Marulić u Kninu