Novosti

Odluka o prijamu u radni odnos ured za kvalitetu

Odluka o prijamu u radni odnos ured za kvalitetu

  • Petak, 14. rujan 2018.

Nakon provedenog natječaja za prijam jednog izvršitelja u radni odnos na radnom mjestu rukovoditelja u ureda za unapređivanje i osiguravanje kvalitete studiranja na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu, Izvješća Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i pribavljene suglasnosti od strane Upravnog vijeća Veleučilišta dekanica Lovorka Blažević, v. pred. donijela je Odluku da se u radni odnos na gore navedeno mjesto prima Ivan Sorić, iz Knina.

Konačna rang lista studenata za smještaj u Studentskom domu "fra Lujo Marun" u ak.god. 2018./2019.

Konačna rang lista studenata za smještaj u Studentskom domu "fra Lujo Marun" u ak.god. 2018./2019.

  • Utorak, 11. rujan 2018.

Po isteku roka za dostavu prigovora na privremenu rang listu natječaja za smještaj studenta u Studentski dom „fra Lujo Marun“  u akademskoj godini 2018./2019., Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje Konačnu rang listu studenta koji su ostvarili pravo na smještaj. Upute studentima koji su ostvarili pravo na smještaj u Studentski dom „fra Lujo Marun“  bit će objavljene najkasnije do 17. rujna 2018. na našoj web stranici.