ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
MOODLE     Studomat     STUDENTSKA SLUŽBA     Upisi     WEBMAIL        

Upisi putem natječaja - stručni preddiplomski studiji

Prijave za razredbeni postupak

Na razredbeni postupak za preddiplomske stručne studije koji je u tijeku od 22. rujna 2020. i traje do 24. rujna 2020. godine prijaviti se i upisati mogu svi koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje bez položene državne mature na onim stručnim studijima na kojima nisu ispunjene upisne kvote na upisima putem državne mature. Upisi se vrše putem razredbenog postupka na  stručne studije Trgovinsko poslovanje s poduzetništvo, Prehrambena tehnologija, Poljoprivreda krša - Stočarstvo krša i Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja.

Prijaviti se može jedan ili više navedenih studija. U slučaju prijavljivanja više studija troškovi se plaćaju prema broju prijavljenih studija.

Uz prijavu za stručne studije na razredbeni postupak prilaže se:

  • presliku domovnice ili e –domovnicu (elektronički zapis iz knjige državljana),
  • rodni list ili e- rodni list ( elektronički zapis činjenice rođenja),
  • svjedodžba o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju (pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje)
  • dokaz o uplati 100,00 kuna troškova razredbenog postupka prema odluci nadležnih tijela Veleučilišta. Uz uplatu na IBAN Veleučilišta ''Marko Marulić'' u Kninu (HR7424070001100148180), uz naznaku ''za razredbeni postupak'' i poziv na broj 67- OIB pristupnika,
  • dokaz o osvojenom jednom od prva tri mjesta na državnim natjecanjima ili sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi (prema potvrdi); završena još jedna srednja škola (prema svjedodžbi); športaš prve ili druge kategorije (prema potvrdi olimpijskog odbora).

Ukoliko se pristupnik prijavljuje na više studija predaje preslike izvornih dokumenata, a izvorne dokumente predat će prilikom upisa.

Prijave se podnose na posebnom obrascu, dostupnom na Veleučilištu „Marko Marulić“, a predaju se u studentskoj referadi ili šalju preporučenom pošiljkom (najkasnije jedan dan prije isteka roka), na adresu: „Veleučilište Marko Marulić“ u Kninu, „za prijavu“, Kralja Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin.

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak obuhvaća:

  • vrednovanje uspjeha iz srednje škole – 380 bodova
  • posebne aktivnosti i uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja - 60 bodova.

Rang liste pristupnika formirat će se prema Pravilniku o razredbenom postupku za akademsku godinu 2020./2021.

UPISI

Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 25. rujna 2020. godine do 14 sati.
Upisi kandidata koji su zadovoljili na razredbenom postupku obavljat će se 29. rujna 2020. godine od 9-14 sati.

Pristupnici imaju pravo prigovora na rang liste u roku od 24 sata od dana objave rang listi. Prigovori se podnose Razredbenom povjerenstvu koje je dužno raspraviti o prigovorima

 

 

KONTAKT

 

  Adresa: Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

  Tel: +385 (22) 664 450

  Fax: +385 (22) 661 374

  Email: info@veleknin.hr

OIB:   13664089430

IBAN:   HR7424070001100148180

SWIFT:   OTPVHR2X