ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
MOODLE     Studomat     STUDENTSKA SLUŽBA     Upisi     WEBMAIL     KONFERENCIJA     HOSTEL         HR   •   EN

Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom

Studij: Stručni prijediplomski studij Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom (razina 6 po HKO)


Trajanje studija: 3 godine (180 ECTS bodova)


Smjerovi: Trgovinsko poslovanje i Malo poduzetništvo


Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalareus/bacalaurea) ekonomije (bacc. oec.)


 

Stručni studij Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom studente podučava i osposobljava za upravljanje malim i srednjim poduzećima.
Namijenjen je prvenstveno studentima koji svoju budućnost vide kroz zapošljavanje ili samozapošljavanje u malim proizvodnim i uslužnim poduzećima, konzultantskim i inženjering tvrtkama.

Polaznici će po završetku studija biti sposobni:
•    prikupiti i interpretirati stečena znanja o zakonskom okviru unutar kojeg se odvija poslovanje u Republici Hrvatskoj i EU
•    primijeniti složena teorijska znanja i metode iz područja poduzetništva radi organiziranja  poslovnih procesa
•    vrednovati specijalizirane činjenice i postupke radi razumijevanja konkurentskih prednosti poduzeća
•    kreativno koristiti poslovne i administrativne procese radi osiguranja efikasnog izvršavanja posla  
•    prikupljati i procjenjivati podatke o poslovnom okruženju  radi prepoznavanja prilika i prijetnji koje dolaze iz okoline poduzeća
•    sudjelovati u složenim interakcijama kod ocjenjivanja prihvatljivosti poduzetničkog projekta preuzeti etičku i društvenu odgovornost za poslovanje poduzeća kao i za razvoj pojedinaca
•    upravljati manjim stručnim projektima u nepredviđenim situacijama
•    primijeniti složene metode i alate radi efikasnog obavljanja posla u poduzeću ili u društvenoj zajednici
•    odabrati relevantne činjenice i postupke iz različitih područja poslovanja kod investicijskog ocjenjivanja prihvatljivosti projekata
•    primijeniti različite tehnike ekonomske analize kod provjere vjerodostojnosti i točnosti različitih financijskih izvještaja
•    razumjeti značaj i djelovanje financijskih tržišta na poslovanje poduzeća i države u cjelini
•    procijeniti i razumjeti funkcioniranje i utjecaj regulatornih tijela kod poslovanja poduzeća kao i primijeniti radno i socijalno pravo u poslovanju poduzeća  
•    voditi komunikaciju na engleskom jeziku te efikasno primjenjivati informatičku tehnologiju

KONTAKT

 

  Adresa: Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

  Tel: +385 (22) 664 450

  Email: info@veleknin.hr

OIB:   13664089430

IBAN:   HR7424070001100148180

SWIFT:   OTPVHR2X