ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
MOODLE     Studomat     STUDENTSKA SLUŽBA     Upisi     WEBMAIL     KONFERENCIJA     HOSTEL         HR   •   EN

Poljoprivreda krša - Stočarstvo krša

Trajanje studija: 3 godine (180 ECTS bodova)


Usmjerenja: Stočarstvo krša


Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda krša -  Stočarstvo krša (razina 6 po HKO)


Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalareus/bacalaurea) inženjer/inženjerka poljoprivrede (bacc. ing. agr.)


 

Polaznici će po završetku studija biti sposobni:
•    interpretirati tehnološke, zdravstvene i ekonomske zahtjeve u uzgoju domaćih životinja, ribarstvu, pčelarstvu te proizvodnji proizvoda animalnog podrijetla
•    organizirati rad i samostalno upravljati tehnološkim procesima u animalnoj proizvodnji
•    izvoditi terenski i laboratorijski rad iz područja animalnih znanosti
•    upravljati  poslovima prometa stočarskih proizvoda i opreme u stočarstvu
•    osmišljavati  rješenja i prijenos znanja u poslovanju poljoprivrednih gospodarstava u domeni stočarske proizvodnje
•    procijeniti i predložiti praktična rješenja za zadovoljenje etoloških potreba životinja ovisno o vrsnoj pripadnosti
•    biti pripremljeni za timski i individualni rad te poslovnu komunikaciju (analiza stanja, pisanje zahtjeva i izvještaja za projekte, javno priopćavanje)
•    odgovorno se ponašati prema prirodnom okolišu
•    komunicirati na stranom jeziku i biti informatički pismeni
•    kreativno koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja u stjecanju novih znanja i spoznaja iz animalnih znanosti (nastavak obrazovanja kroz formalne i neformalne oblike)

 

KONTAKT

 

  Adresa: Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

  Tel: +385 (22) 664 450

  Email: info@veleknin.hr

OIB:   13664089430

IBAN:   HR7424070001100148180

SWIFT:   OTPVHR2X