ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
MOODLE     Studomat     STUDENTSKA SLUŽBA     Upisi     WEBMAIL     KONFERENCIJA     HOSTEL         HR   •   EN

Poljoprivreda krša - Biljna proizvodnja

Trajanje studija: 3 godine (180 ECTS bodova)


Usmjerenja: Biljna proizvodnja


Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda krša -  Biljna proizvodnja (razina 6 po HKO)


Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalareus/bacalaurea) inženjer/inženjerka poljoprivrede (bacc. ing. agr.)


 

Polaznici će po završetku studija biti sposobni:
•    procijeniti stanje i trendove u području biljne proizvodnje te suvremene potrebe u održivom razvoju ruralnog prostora
•    efikasno upravljati poljoprivrednim gospodarstvom interpretirati glavne biološke, kemijske, pedološke, ekološke, meliorativne i tehnološke čimbenike uzgoja biljaka,
•    kreativno koristiti tehnologiju proizvodnje voćarskih, povrtnih i drugih kultura te voditi suvremene tehnološke procese unutar srodnih poljoprivrednih grana
•    upravljati nabavom repromaterijala, mehanizacije i opreme
•    samostalno voditi tehnološke procese iz područja biljne proizvodnje
•    odabrati i za uzgoj preporučiti kulture i sorte/hibride koji odgovaraju specifičnim agroekološkim uvjetima te procijeniti agronomska svojstva novih sorata i hibrida s ciljem donošenja preporuka za proizvodnju i poslovanje
•    odgovorno se ponašati prema prirodnom okolišu
•    sposobni komunicirati na stranom jeziku i informatički pismeni
•    kreativno koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja u stjecanju novih znanja i spoznaja iz biljnih znanosti (nastavak obrazovanja kroz formalne i neformalne oblike)


 

 

KONTAKT

 

  Adresa: Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

  Tel: +385 (22) 664 450

  Email: info@veleknin.hr

OIB:   13664089430

IBAN:   HR7424070001100148180

SWIFT:   OTPVHR2X