ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
MOODLE     Studomat     STUDENTSKA SLUŽBA     Upisi     WEBMAIL     KONFERENCIJA     HOSTEL         HR   •   EN

Odluke 2019.

Pregled dokumenata:   PREUZMI SVE DOKUMENTE
Odluka o imenovanju članova Gospodarskog vijeća Veleučilišta Marko Marulić u Kninu pdf
41.62 KB
Odluka o imenovanju VD pročelnika odjela PT pdf
67.35 KB
Odluka o imenovanju VD pročelnika odjela TPP pdf
65.36 KB
Odluka o izboru dekana pdf
60.94 KB
Odluka o izboru prodekana za nastavu pdf
103.99 KB
Odluka o izboru prodekana za poslovanje i suradnju s gospodarstvom pdf
103.15 KB
Odluka o izboru prodekana za znanstveni rad i međunarodnu suradnju pdf
102.78 KB
Odluka o izmjeni odluke o nastavnom kalendaru ak. god. 2018 2019 pdf
70.72 KB
Odluka o korištenju službene adrese elektroničke pošte pdf
297.43 KB
Odluka o nastavnom kalendaru ak.god. 2019 2020 pdf
57.74 KB
ODLUKA O NERADNOM DANU 19.04.2019 pdf
38.03 KB
Odluka o pokretanju postupka unutarnje prosudbe sustava osiguranja kvalitete Veleučilišta Marko Marulić u Kninu pdf
93.06 KB
Odluka o potvrđivanju izbora pročelnika odjela PK pdf
104.44 KB
Odluka o upisima u ak god 2019 2020 pdf
378.85 KB
Odluka o usvajanju Strategije razvitka Veleučilišta Marko Marulić u Kninu za razdoblje 2019. 2023. pdf
40.26 KB
Plan aktivnosti pdf
148.46 KB

 

 

KONTAKT

 

  Adresa: Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

  Tel: +385 (22) 664 450

  Email: info@veleknin.hr

OIB:   13664089430

IBAN:   HR7424070001100148180

SWIFT:   OTPVHR2X