ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
MOODLE     Studomat     STUDENTSKA SLUŽBA     Upisi     WEBMAIL         HR   •   EN

Misija i vizija

Misija

Razvoj Veleučilišta temeljen je na ljudskim i prirodnim resursima. Temeljna zadaća je izobrazba stručnjaka usmjerenih prema praksi s ciljem samostalne primjene stručnih znanja i znanstvenih metoda specifičnih za pojedino područje izobrazbe, koja je od početka usmjerena prema budućem zvanju. U cilju ispunjavanja ove temeljne zadaće, Veleučilište obavlja visokostručan te znanstveni rad u području biotehničkih i društvenih znanosti. U tu svrhu i programi pojedinih studija sadržajno obuhvaćaju teorijska i primijenjena znanja, uključujući i stručnu praksu u odgovarajućim radnim sredinama: trgovačkim društvima, tijelima uprave, institucijama i slično, u zavisnosti od profila stručnjaka koji se na Veleučilištu obrazuju. Nastavni programi su odobreni od strane nadležnih tijela, a usporedivi su sa sličnima u zemljama Europske unije. Znanost i visoko obrazovanje najznačajniji su čimbenici razvoja u svijetu, stoga je želja Veleučilišta da svojim djelovanjem doprinese ubrzanom i kvalitetnom razvoju Grada Knina i okolice, Šibensko-kninske županije i šire.


Vizija

Veleučilište je centar izvrsnosti u bavljenju visokostručnim i znanstvenim radom na područjima biotehničkih i društvenih znanosti, koji provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvima za razvoj zajednice te visokom razinom organiziranosti, Veleučilište će pokazati svoju javnu odgovornosti i doprinijeti tranziciji u društvo znanja. Također, Veleučilište je institucija koja potiče mobilnost i razvijanje poduzetničke energije te izražavanje talenta svakog pojedinca (nastavnika, asistenta, referenta i studenta). Visoka fleksibilnost studija i uvođenje novih studijskih programa u cilju izobrazbe visokostručnih profila potrebnih gospodarstvu u okruženju ostat će jednom od temeljnih značajki Veleučilišta. Sve navedeno, uz sve ostale organizacijske i stručne posebnosti, doprinosi i doprinosit će u budućnosti jasnom i prepoznatljivom pozicioniranju Veleučilišta u hrvatskom visokoobrazovnom prostoru.

 

KONTAKT

 

  Adresa: Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

  Tel: +385 (22) 664 450

  Email: info@veleknin.hr

OIB:   13664089430

IBAN:   HR7424070001100148180

SWIFT:   OTPVHR2X