ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
MOODLE     Studomat     STUDENTSKA SLUŽBA     Upisi     WEBMAIL     KONFERENCIJA     HOSTEL         HR   •   EN

Mentor godine

Studentima na studijima dodjeljuje se mentor koji ima savjetodavnu ulogu kojom pridonosi uspješnosti studiranja studenata. Mentor godine upoznaje studente s organizacijom Veleučilišta, službama, zgradom, etičkim kodeksom i drugim propisima Veleučilišta koji su od značaja za studente; informira studente o svim aktivnostima vezanim uz nastavne i stručne aktivnosti, savjetuje i usmjerava studente tijekom studija, razgovara sa studentima o njihovim poteškoćama u izvršavanju studentskih obveza, pomaže stranim dolaznim studentima u prilagodbi i svladavanju poteškoća prilikom boravka na Veleučilištu i slično.

 

Mentori godina

 

Preddiplomski stručni studij Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom

 • 1 godina Vedran Uroš, pred.
 • 2 godina dr. sc. Linda Martić Kuran, prof. struč. stud.
 • 3 godina Ana-Marija Alfirević, v. pred.

 

Diplomski specijalistički stručni studij Ekonomski i normativni okvir poduzetništva

 • 1 godina Mirko Goreta, pred.
 • 2 godina Sanja Jurić, pred.

 

Preddiplomski stručni studij Prehrambena tehnologija

 • 1 godina Željko Zrno, v.pred.
 • 2 godina Emilija Friganović, v.pred.
 • 3 godina nije imenovan mentor godine – studente vodi prodekanica za nastavu Emilija Friganović, v. pred.

 

Preddiplomski stručni studij Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja

 • 1 godina Anita Pamuković, v.pred.
 • 2 godina Tomislav Svalina, pred.
 • 3 godina Marko Šuste, v.pred.

 

Preddiplomski stručni studij Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša

 • 1 godina naslovni doc. dr. sc. Boris Dorbić, prof. struč. stud.
 • 2 godina dr. sc. Marija Vrdoljak, prof. struč. stud.
 • 3 godina dr. sc. Iva Ljubičić, prof. struč. stud.

 

 

KONTAKT

 

  Adresa: Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

  Tel: +385 (22) 664 450

  Email: info@veleknin.hr

OIB:   13664089430

IBAN:   HR7424070001100148180

SWIFT:   OTPVHR2X