ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
MOODLE     Studomat     STUDENTSKA SLUŽBA     Upisi     WEBMAIL     KONFERENCIJA         HR   •   EN

Izvedbeni plan nastave

I. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Botanika dr.sc.Boris Dorbić 33281 3
Kemija Žana Delić
dr.sc.Marko Jelić
72459 6
Osnove matematike u poljoprivredi Željko Zrno 94277 2
Informatika Vedran Uroš 93946 2
Opća mikrobiologija dr.sc.Andrijana Kegalj 33285 3
Menadžment u poljoprivredi dr. sc. Branka Stipanović
Ljubica Ukić
85627 6
Osnove krške agrikulture Marko Šuste
Anita Pamuković
33330 6
Engleski jezik dr.sc.Marijana Drinovac Topalović 93945 2
Tjelesna i zdravstvena kultura Slaven Dragaš 36983 0

 

II. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Anatomija i fiziologija životinja dr.sc.Iva Ljubičić 33331 6
Primjenjena hranidba životinja dr.sc.Iva Ljubičić 33332 6
Opće stočarstvo dr.sc.Marina Krvavica 33333 6
Ratarske i krmne kulture Anita Pamuković
Tomislav Svalina
33334 6
Travnjaštvo i konzerviranje krme Anita Pamuković 33335 6
Tjelesna i zdravstvena kultura Slaven Dragaš 72461 0

 

III. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Govedarstvo dr.sc. Marina Krvavica 33336 6
Izvorne pasmine i njihovi proizvodi dr.sc.Marija Vrdoljak 33337 6
Ovčarstvo dr.sc. Marina Krvavica 33338 6
Svinjogojstvo dr.sc.Marina Krvavica 33339 6
Kozarstvo dr.sc. Iva Ljubičić 33340 6
Tjelesna i zdravstvena kultura Slaven Dragaš 72462 0

 

IV. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Peradarstvo dr.sc. Marija Vrdoljak 33341 6
Uzgoj pčela dr.sc.Iva Ljubičić 33343 6
Mljekarstvo dr.sc.Marija Vrdoljak 33344 6
Ribarstvo dr.sc.Marija Vrdoljak 33345 6
Lovstvo dr.sc.Marko Jelić 33342 6
Tjelesna i zdravstvena kultura Slaven Dragaš 72463 0

 

V. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Kakvoća i prerada mesa dr.sc.Marina Krvavica 38985 6
Tržište i marketing u agrobiznisu Marko Radeljak 85626 6
Zaštita zdravlja životinja dr.sc.Iva Ljubičić 38987 6
Prikaz i obrada podataka Željko Zrno
Vedran Uroš
85610 3
Ekološka poljoprivreda Marko Šuste
Anita Pamuković
72353 3
Etika iskorištavanja životinja dr.sc.Iva Ljubičić 38988 3
Upravljanje farmom Marko Radeljak 38990 3
Sigurnost u proizvodnji hrane životinjskog podrijetla mr.sc Ljiljana Nanjara
dr.sc.Marina Krvavica
85651 3
Kunićarstvo dr.sc. Marija Vrdoljak 38991 3
Poljoprivredna fitocenologija Anita Pamuković 38981 3
Uzgoj kopitara dr.sc.Marija Vrdoljak 38996 3
Objekti i oprema u stočarstvu dr.sc.Marina Krvavica 38993 3
Kinologija Joško Režić 38994 3
Mikrobiologija proizvoda u stočarskoj proizvodnji dr.sc.Andrijana Kegalj 38989 3
Pčelinji proizvodi dr.sc.Janja Filipi 38995 3

 

VI. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Stručna praksa dr.sc. Marija Vrdoljak 39001 24
Završni rad   39000 6

 

 

KONTAKT

 

  Adresa: Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

  Tel: +385 (22) 664 450

  Email: info@veleknin.hr

OIB:   13664089430

IBAN:   HR7424070001100148180

SWIFT:   OTPVHR2X