ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
MOODLE     Studomat     STUDENTSKA SLUŽBA     Upisi     WEBMAIL     KONFERENCIJA         HR   •   EN

Izvedbeni plan nastave

I. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Matematika Željko Zrno 93954 6
Fizika mr. sc. Josip Paić 33181 5
Opća i anorganska kemija Žana Delić 33257 6
Kemijsko računanje Žana Delić 93969 3
Biologija dr. sc. Marko Jelić 33261 5
Engleski jezik dr. sc. Marijana Drinovac Topalović 94364 5
Tjelesna i zdravstvena kultura Slaven Dragaš 36983  

 

II. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Osnove strojarstva dr. sc. Ivica Veža
Marko Duvančić
93970 6
Analitička kemija dr. sc. Andrijana Kegalj
Žana Delić
93971 6
Organska kemija Žana Delić 93973 7
Termodinamika i termotehnika mr. sc. Josip Paić
asistent Sandra Mandinić
93975 6
Primjena računala Vedran Uroš 94365 5
Tjelesna i zdravstvena kultura Slaven Dragaš 72461 0

 

III. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Biokemija dr. sc. Marko Jelić
dr.sc. Andrijana Kegalj
93977 7
Mikrobiologija dr.sc. Andrijana Kegalj 94236 7
Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji mr. sc. Ljiljana Nanjara 94239 6
Zaštita okoliša dr. sc. Marko Jelić 94241 5
Analitika prehrambenih proizvoda mr. sc. Ljiljana Nanjara 94260 5
Tjelesna i zdravstvena kultura Slaven Dragaš 72462  

 

IV. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Poznavanje hrane Emilija Friganović 33273 4
Procesi u prehrambenoj industriji dr. sc. Mladenka Šarolić 94262 6
Tehnologija vode dr. sc. Iva Ljubičić 94265 6
Sirovine u prehrambenoj industriji mr. sc. Ljiljana Nanjara
Tomislav Svalina
94274 5
Osiguranje kvalitete hrane Emilija Friganović 33277 4
Poznavanje i higijena animalnih sirovina i proizvoda dr. sc. Marina Krvavica 94276 5
Tjelesna i zdravstvena kultura Slaven Dragaš 72463  

 

V. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Ekonomika proizvodnje dr.sc. Branka Stipanović
Ljubica Ukić
83523 4
Osnove poduzentništva Anamarija Alfirević 83524 4
Tehnologija proizvoda od mesa dr. sc. Marina Krvavica 37002 5,5
Tehnologija mlijeka i proizvoda od mlijeka dr. sc. Marija Vrdoljak 37003 5,5
Tehnologija proizvoda od voća i maslina dr. sc. Mladenka Šarolić 37004 5,5
Tehnologija proizvoda od povrća dr. sc. Mladenka Šarolić 37005 5,5
Tehnologija proizvoda od grožđa Marko Duvančić
Tomislav Svalina
Marko Šuste
37007 5,5
Tehnologija brašna i proizvoda od brašna Emilija Friganović
dr. sc. Boris Dorbić
37009 5,5
Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda Emilija Friganović
Anita Pamuković
dr. sc. Boris Dorbić
37008 5,5

 

VI. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Stručna praksa dr. sc. Mladenka Šarolić 39002 7
Završni rad   39003 23

 

KONTAKT

 

  Adresa: Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

  Tel: +385 (22) 664 450

  Email: info@veleknin.hr

OIB:   13664089430

IBAN:   HR7424070001100148180

SWIFT:   OTPVHR2X