ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
MOODLE     Studomat     STUDENTSKA SLUŽBA     Upisi     WEBMAIL     KONFERENCIJA     HOSTEL         HR   •   EN

Erasmus odbor

Članovi Odbora za Erasmus imenovani od strane Stručnog vijeća Veleučilišta Marko Marulić u Kninu su:

dr. sc. Marija Vrdoljak, prof. v. š., prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu suradnju, predsjednica Odbora


dr. sc. Andrijana Kegalj, prof. v. š. povjerenica za Erasmus Odjela Prehrambena tehnologija, član


Marko Šuste, v. pred. povjerenik za Erasmus Odjela Poljoprivreda krša, član


Slaven Dragaš, v. pred. povjerenik za Erasmus Odjela Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom, član


Sandra Mandinić, asistent. Erasmus koordinator, član


Anita Jurica, administrativni Erasmus koordinator, član


Josipa Mitrović Matić, struč. spec. oec. predstavnica Studentske službe, član


Sanja Jurić, pred. ECTS koordinator


 

KONTAKT

 

  Adresa: Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

  Tel: +385 (22) 664 450

  Email: info@veleknin.hr

OIB:   13664089430

IBAN:   HR7424070001100148180

SWIFT:   OTPVHR2X